De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Marokko (november 2018)

  De Marokkaanse economie kende een sterke transformatie in de afgelopen twintig jaar en staat er vandaag zeer sterk voor. De komende jaren wordt een stabiele groei van het BBP rond de 4% verwacht terwijl ook de inflatie, rente en wisselkoers stabiel zijn. De Marokkaanse ambitie om als brug te dienen tussen Europa en Afrika, samen met andere troeven besproken in de studie, maken dat het land een aantrekkelijke haven van investeringen is geworden. Extra focus in deze studie ligt op de logistieke en transportsector, infrastructuur en energie.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Marokko in november 2018.

 • Economische studie Mexico (januari 2019)

  Mexico heeft een grote interne markt die groeit dankzij de hervormingen die kaderen binnen het ambitieuze programma Pacto por México. Daarnaast heeft het land ook een uitgebreid netwerk van internationale handelsakkoorden. Zowel met de Europese Unie als met de Verenigde Staten & Canada zijn bovendien nieuwe akkoorden in het vooruitzicht. Het is bijgevolg een uitgelezen moment om de markt te ontdekken. 

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Mexico in februari 2019.

 • Economische studie Nieuw-Zeeland (oktober 2012)

  Vanwege zijn geografische isolement herbergt Nieuw-Zeeland een zeer bijzondere fauna en flora die voor een groot deel inheems is. Er is niet enkel de grote biodiversiteit in Nieuw-Zeeland, maar ook de primaire sector bloeit er, of het nu gaat om de visserij, de landbouw, de bosbouw of de natuurlijke energievoorraden.

  De jongste 20 jaar is de regering erin geslaagd dit agrarische, geografisch en economisch geïsoleerde Nieuw-Zeeland om te vormen tot een geïndustrialiseerde economie met vrije handel. Net zoals in tal van andere Angelsaksische landen sinds de jaren ’90 het geval was, kende Nieuw-Zeeland in de loop van de jaren 2000 een periode van zeer sterke groei. Die duurde tot de economische wereldcrisis waarin de achteruitgang van de Nieuw-Zeelandse economie relatief beperkt bleef.

  Er zijn echter niet alleen de natuurlijke rijkdommen en de primaire sector: Nieuw-Zeeland kan ook rekenen op een internationaal erkende filmindustrie zonder het belang van de bouw- en infrastructuursector te vergeten.

  Er zal een bijzondere aandacht besteed worden aan deze sectoren tijdens de economische missie naar Nieuw-Zeeland die van 27 tot 30 november 2012 wordt voorgezeten door Z.K.H. Prins Filip.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Australië en Nieuw-Zeeland in november 2012.

 • Economische studie Oekraïne (oktober 2010)

  In het 1e deel van deze studie wordt een beeld geschetst van de macro-economische indicatoren van Oekraïne en de impact in termen van buitenlandse handel. Vervolgens worden een aantal kansrijke sectoren voor onze Belgische ondernemingen voorgesteld. De studie wordt afgerond met het hoofdstuk "Gedragscode" dat handelt over bepaalde lokale zeden en gewoontes die de contacten ter plaatse zouden moeten vergemakkelijken.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Oekraïne in november 2010.

 • Economische studie Oman (februari 2014)

  Oman kent de laatste 40 jaar een periode van ongeziene economische vooruitgang. Deze “boom” valt samen met de regeerperiode van de huidige Sultan Qaboos bin Said al-Said, die aan de macht kwam in 1970 en is grotendeels gesteund op de inkomsten van de oliesector (productie en export). In 2012 vertegenwoordigde de oliebranche bijna 50% van het BBP.

  De grote afhankelijkheid van het zwarte goud maakt het land echter kwetsbaar voor schokken van de beurskoers van een vat ruwe olie. Als reactie lanceerde het Sultanaat al in 1995 Vision 2020, een langetermijnstrategie opgebouwd rond drie sleutelcomponenten: “economische diversificatie, omanisatie en privatisering”. De kernelementen van dit beleid werden vervolgens uitgewerkt en geïmplementeerd via de verschillende vijfjarenbeleidsprogramma’s, waarvan het meest recente de periode 2011-2015 beslaat.

  Voor de periode 2013-2017 voorspelt de Economist Intelligence Unit een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,6%, die volgens gegevens van de Centrale Bank van Oman voor 70% gedragen zal worden door een groei in niet-oliegerelateerde sectoren.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Oman (14-21 maart 2014), heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Oman, terwijl het tweede hoofdstuk een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: infrastructuur & logistiek, energie & milieu en de bankensector. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Oman.