De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Maleisië (oktober 2014)

  Als derde grootste macht binnen de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) genereert Maleisië 13% van de rijkdom van de regio. In 2014 wordt de groei geschat op 5,7%.

  “Vision 2020” streeft ernaar om het BBP per hoofd van de bevolking te laten stijgen en Maleisië te laten overgaan van een “middeninkomensland” naar een “hoge-inkomensland”. Verschillende programma’s moeten het land naar de verwezenlijking van deze ambitieuze uitdaging loodsen.

  Het ontbreekt Maleisië niet aan troeven om exporteurs aan te trekken. De liberalisatie van haar economie stimuleert de handelsrelaties, trekt meer buitenlands kapitaal aan en draagt bij tot de stijging van het land in de internationale klassementen met betrekking tot de concurrentiekracht.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie van 22 tot 28 november 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Maleisië, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: islamitische financiën, cleantech, constructie en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Maleisië.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Maleisië en Singapore in november 2014.

 • Economische studie Marokko (november 2018)

  De Marokkaanse economie kende een sterke transformatie in de afgelopen twintig jaar en staat er vandaag zeer sterk voor. De komende jaren wordt een stabiele groei van het BBP rond de 4% verwacht terwijl ook de inflatie, rente en wisselkoers stabiel zijn. De Marokkaanse ambitie om als brug te dienen tussen Europa en Afrika, samen met andere troeven besproken in de studie, maken dat het land een aantrekkelijke haven van investeringen is geworden. Extra focus in deze studie ligt op de logistieke en transportsector, infrastructuur en energie.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Marokko in november 2018.

 • Economische studie Mexico (januari 2019)

  Mexico heeft een grote interne markt die groeit dankzij de hervormingen die kaderen binnen het ambitieuze programma Pacto por México. Daarnaast heeft het land ook een uitgebreid netwerk van internationale handelsakkoorden. Zowel met de Europese Unie als met de Verenigde Staten & Canada zijn bovendien nieuwe akkoorden in het vooruitzicht. Het is bijgevolg een uitgelezen moment om de markt te ontdekken. 

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Mexico in februari 2019.

 • Economische studie Nieuw-Zeeland (oktober 2012)

  Vanwege zijn geografische isolement herbergt Nieuw-Zeeland een zeer bijzondere fauna en flora die voor een groot deel inheems is. Er is niet enkel de grote biodiversiteit in Nieuw-Zeeland, maar ook de primaire sector bloeit er, of het nu gaat om de visserij, de landbouw, de bosbouw of de natuurlijke energievoorraden.

  De jongste 20 jaar is de regering erin geslaagd dit agrarische, geografisch en economisch geïsoleerde Nieuw-Zeeland om te vormen tot een geïndustrialiseerde economie met vrije handel. Net zoals in tal van andere Angelsaksische landen sinds de jaren ’90 het geval was, kende Nieuw-Zeeland in de loop van de jaren 2000 een periode van zeer sterke groei. Die duurde tot de economische wereldcrisis waarin de achteruitgang van de Nieuw-Zeelandse economie relatief beperkt bleef.

  Er zijn echter niet alleen de natuurlijke rijkdommen en de primaire sector: Nieuw-Zeeland kan ook rekenen op een internationaal erkende filmindustrie zonder het belang van de bouw- en infrastructuursector te vergeten.

  Er werd bijzondere aandacht besteed aan deze sectoren tijdens de economische missie naar Nieuw-Zeeland die van 27 tot 30 november 2012 werd voorgezeten door Z.K.H. Prins Filip.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Nieuw-Zeeland in november 2012.

 • Economische studie Noorwegen (juni 2024)

  Met zijn unieke geografische ligging en nauwe banden met Europese markten, biedt Noorwegen een gunstig zakelijk klimaat voor diegenen die hun activiteiten in Noord-Europa willen uitbreiden. De handel in Noorwegen is goed voor 83% van het BBP, met België als 4de belangrijkste klant. Met het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld, het Government Pension Fund Global, kan Noorwegen de economische stabiliteit en welvaart waarborgen en duurzame investeringen bevorderen op lange termijn.

  Met het op drie na grootste BBP per capita biedt het een welvaartsniveau dat aanzienlijk hoger ligt dan dat van veel andere landen, grotendeels te danken aan de olie- en gasindustrie, die een cruciale rol heeft gespeeld als motor van economische groei. De Noorse economie biedt hiernaast ook tal van andere kansen in verschillende sectoren. Noorwegen heeft een rijke maritieme geschiedenis die blijft bijdragen aan de economie, vooral via mariene aquacultuur, visverwerking, offshore windenergie en scheepsbouw. Het land is een wereldleider in vis- en schaaldierexport en investeert sterk in groene energie, waarbij 88,1% van de elektriciteit uit waterkracht komt.

  De studie werd uitgevoerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, dat samen met zijn partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX een gezamenlijke economische missie naar Noorwegen organiseert van 16 tot 19 juni 2024, onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Astrid.