De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Ivoorkust (oktober 2017)

  Na de razendsnelle inhaalbeweging die Ivoorkust liet optekenen volgend op de schermutselingen in het begin van dit decennium oogt de toekomst van het land rooskleuriger dan ooit. In 2016 prijkte Ivoorkust bij de vijf belangrijkste groeiers ter wereld en dankzij een herwonnen stabiliteit en een bedrijfsvriendelijke regering wijst alles erop dat deze trend de komende jaren zal aanhouden.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Ivoorkust in oktober 2017.

 • Economische studie Japan (mei 2012)

  Japan is een uitgelezen bestemming voor Belgische exporteurs (dankzij) met een markt (met) van meer dan 127 miljoen inwoners en één van de hoogste BBP’s ter wereld per inwoner. Een oud Japans spreekwoord zegt dat "de sneeuw de tak van een wilg nooit zal breken". Eén jaar na de ramp van Fukushima zijn de analysten formeel: Japan is bezig aan de heropbouw en zal versterkt uit de doorgemaakte crisis komen.

  Vooral de sectoren van de gezondheid, de milieutechnologie, ICT evenals het verbruik van luxegoederen zijn aan een grote opmars bezig in Japan. Deze sectoren zullen in het bijzonder naar voren worden geschoven tijdens de gezamenlijke handelsmissie geleid door ZKH Prins Filip die zal plaatsvinden van 9 tot 16 juni 2012.

  Deze economische studie werd gemaakt naar aanleiding van de prinselijke missie naar Japan in juni 2012.

 • Economische studie Kazachstan (juli 2010)

  Kazachstan is een jong land (het werd onafhankelijk in 1991) met veel natuurlijke rijkdommen en beschikt over bijna alle elementen uit de tabel van Mendeljev. Vooral de inkomsten uit aardolie zijn echter belangrijk.

  In het 1ste deel van deze studie wordt een beeld geschetst van de macro-economische basis van Kazachstan en de impact in termen van buitenlandse handel. Vervolgens worden een aantal kanssectoren voor onze Belgische ondernemingen voorgesteld. De studie wordt afgerond met het hoofdstuk "Etiquette" over bepaalde lokale zeden en gewoontes die de contacten ter plaatse zouden moeten vergemakkelijken.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Kazachstan in oktober 2010.

 • Economische studie Maleisië (oktober 2014)

  Als derde grootste macht binnen de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) genereert Maleisië 13% van de rijkdom van de regio. In 2014 wordt de groei geschat op 5,7%.

  “Vision 2020” streeft ernaar om het BBP per hoofd van de bevolking te laten stijgen en Maleisië te laten overgaan van een “middeninkomensland” naar een “hoge-inkomensland”. Verschillende programma’s moeten het land naar de verwezenlijking van deze ambitieuze uitdaging loodsen.

  Het ontbreekt Maleisië niet aan troeven om exporteurs aan te trekken. De liberalisatie van haar economie stimuleert de handelsrelaties, trekt meer buitenlands kapitaal aan en draagt bij tot de stijging van het land in de internationale klassementen met betrekking tot de concurrentiekracht.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie van 22 tot 28 november 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Maleisië, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: islamitische financiën, cleantech, constructie en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Maleisië.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Maleisië en Singapore in november 2014.

 • Economische studie Marokko (november 2018)

  De Marokkaanse economie kende een sterke transformatie in de afgelopen twintig jaar en staat er vandaag zeer sterk voor. De komende jaren wordt een stabiele groei van het BBP rond de 4% verwacht terwijl ook de inflatie, rente en wisselkoers stabiel zijn. De Marokkaanse ambitie om als brug te dienen tussen Europa en Afrika, samen met andere troeven besproken in de studie, maken dat het land een aantrekkelijke haven van investeringen is geworden. Extra focus in deze studie ligt op de logistieke en transportsector, infrastructuur en energie.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Marokko in november 2018.