De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Peru (september 2014)

  Dankzij zijn vruchtbare bodem beschikt Peru over heel wat troeven om investeerders aan te trekken. De aanzienlijke groei sinds 2000 heeft het land de flatterende bijnaam “Tijger van de Andes” opgeleverd. De macro-economische indicatoren zijn bovendien uitstekend, waaronder een onder controle gehouden inflatie, een benijdenswaardige overheidsschuld en comfortabele deviezenreserves.   

  De verschillende vrijhandelsakkoorden vormen het bewijs van de internationale opening van het land en trekken buitenlandse investeerders aan. De procedurele vereenvoudiging en de verlaging van tarifaire belemmeringen geven een boost aan de handelsrelaties en vergemakkelijken de markttoegang voor bedrijven, meer bepaald dankzij de ondertekening van het bilaterale verdrag met de Europese Unie in de lente van 2013.

  Peru stijgt jaar na jaar in de verschillende ranglijsten die de aantrekkelijkheid en de competitiviteit van landen beoordelen. Peru wordt eveneens als tweede beste Zuid-Amerikaanse natie gequoteerd door de kredietbeoordelaars.  

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Colombia en Peru van 18 tot 25 oktober 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Peru, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: mijnen, energie, infrastructuur en agro-industrie. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Peru.

 • Economische studie Qatar (februari 2015)

  Als gastheer van de Wereldbeker voetbal 2020 heeft het emiraat Qatar een kolossaal project op poten gezet voor de modernisering van zijn sport-, hotel- en transportinfrastructuur, grotendeels gefinancierd door de inkomsten uit de koolwaterstoffen.

  Naast de olie- en gasleidingen die voor de huidige welvaart hebben gezorgd biedt het land nog een enorm potentieel aan diversificatiemogelijkheden, waarvoor investeringen in opleiding, research en development nodig zijn.

  Qatar wil immers overschakelen van een economie die steunt op petroleum en gas naar een economie waarin kennis en knowhow centraal staan. Om deze ambitieuze uitdaging te verwezenlijken zal Qatar zich zonder twijfel moeten laten bijstaan door competente partners.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Qatar van 21 tot 27 maart 2015, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Qatar, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren die heel wat handelsmogelijkheden bieden: gas en petroleum, constructie, cleantech en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Qatar.

 • Economische studie Rusland (februari 2011)

  Diversificatie, modernisering en openheid: drie woorden die de huidige economische toestand in Rusland treffend omschrijven. Daarnaast is Rusland niet alleen een reusachtig land, maar beschikt het ook over reusachtige energievoorraden die het land tot een wereldmacht maakten. De economische crisis dwingt echter ook Rusland er toe om andere economische sectoren te gaan ontwikkelen. Deze studie biedt een overzicht van de Russische economie en de plannen van het land voor de toekomst. Hierbij zullen zich heel wat opportuniteiten voordoen voor onze Belgische ondernemingen. Deze studie kan een eerste stap in die richting zijn.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Rusland in april 2011.

 • Economische studie Saoedi-Arabië (januari 2014)

  Saoedi-Arabië, de grootste economie van het Midden-Oosten, tekent, met een jaarlijkse gemiddelde  groei van 4,9 % voor de periode 2014-2017, solide groeivooruitzichten op, voortgestuwd door de, zowel private als publieke, consumptie en investeringen. 

  Dankzij de stijgende olie-inkomsten kon het land in 2013 de grootste begroting uit zijn geschiedenis goedkeuren. Die begroting loopt op tot 221 miljard EUR en voorziet in uitgaven die 19 % hoger liggen dan in 2012.

  De oliepijpleidingen en de raffinaderijen niet in acht genomen, vormt de diversifiëring van de economische activiteiten van het land een van de prioriteiten voor de regering. De farmaceutische sector, de bouwsector, de hernieuwbare energiesector en de onderwijssector gaan er gestaag op vooruit en bezitten een aantrekkelijk potentieel voor buitenlandse investeerders.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Saoedi-Arabië (van 14 tot 21 maart 2014), heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de macro-economische situatie van het koninkrijk, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: infrastructuur & logistiek, energie en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Saoedi-Arabië.

 • Bekijk ook de interviews rond de missie naar Senegal in mei 2023:

  Interview met Z.E. Baye Moctar Diop, Ambassadeur van Senegal in België (mei 2023):

  Remote video URL

   

  Interview met Z.E. Hubert Roisin, Ambassadeur van België in Senegal (mei 2023):

  Remote video URL