De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Qatar (februari 2015)

  Als gastheer van de Wereldbeker voetbal 2020 heeft het emiraat Qatar een kolossaal project op poten gezet voor de modernisering van zijn sport-, hotel- en transportinfrastructuur, grotendeels gefinancierd door de inkomsten uit de koolwaterstoffen.

  Naast de olie- en gasleidingen die voor de huidige welvaart hebben gezorgd biedt het land nog een enorm potentieel aan diversificatiemogelijkheden, waarvoor investeringen in opleiding, research en development nodig zijn.

  Qatar wil immers overschakelen van een economie die steunt op petroleum en gas naar een economie waarin kennis en knowhow centraal staan. Om deze ambitieuze uitdaging te verwezenlijken zal Qatar zich zonder twijfel moeten laten bijstaan door competente partners.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Qatar van 21 tot 27 maart 2015, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Qatar, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren die heel wat handelsmogelijkheden bieden: gas en petroleum, constructie, cleantech en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Qatar.

 • Economische studie Rusland (februari 2011)

  Diversificatie, modernisering en openheid: drie woorden die de huidige economische toestand in Rusland treffend omschrijven. Daarnaast is Rusland niet alleen een reusachtig land, maar beschikt het ook over reusachtige energievoorraden die het land tot een wereldmacht maakten. De economische crisis dwingt echter ook Rusland er toe om andere economische sectoren te gaan ontwikkelen. Deze studie biedt een overzicht van de Russische economie en de plannen van het land voor de toekomst. Hierbij zullen zich heel wat opportuniteiten voordoen voor onze Belgische ondernemingen. Deze studie kan een eerste stap in die richting zijn.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Rusland in april 2011.

 • Economische studie Saoedi-Arabië (januari 2014)

  Saoedi-Arabië, de grootste economie van het Midden-Oosten, tekent, met een jaarlijkse gemiddelde  groei van 4,9 % voor de periode 2014-2017, solide groeivooruitzichten op, voortgestuwd door de, zowel private als publieke, consumptie en investeringen. 

  Dankzij de stijgende olie-inkomsten kon het land in 2013 de grootste begroting uit zijn geschiedenis goedkeuren. Die begroting loopt op tot 221 miljard EUR en voorziet in uitgaven die 19 % hoger liggen dan in 2012.

  De oliepijpleidingen en de raffinaderijen niet in acht genomen, vormt de diversifiëring van de economische activiteiten van het land een van de prioriteiten voor de regering. De farmaceutische sector, de bouwsector, de hernieuwbare energiesector en de onderwijssector gaan er gestaag op vooruit en bezitten een aantrekkelijk potentieel voor buitenlandse investeerders.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Saoedi-Arabië (van 14 tot 21 maart 2014), heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de macro-economische situatie van het koninkrijk, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: infrastructuur & logistiek, energie en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Saoedi-Arabië.

 • Economische studie Singapore (oktober 2014)

  Singapore is in vele opzichten een economisch succesverhaal. In enkele decennia stootte het land door naar de hoogste regionen op de lijst van rijkste landen ter wereld. Vandaag rangschikt de eilandstaat op een 7e plaats wereldwijd in termen van koopkracht.

  Sinds 2010 stimuleert de overheid een economische hervorming, waarbij sectoren met een hoge toegevoegde waarde centraal staan en waarbij de toestroom van buitenlandse arbeidskrachten wordt beperkt. Op deze wijze hoopt ze de economische output per capita te laten stijgen en tegelijkertijd een verbetering van de algemene productiviteit en competitiviteit te realiseren.

  De vrijhandelsakkoorden vormen een inherent onderdeel van de Singaporese handelspolitiek. Hierbij richt Singapore zich niet enkel op nieuwe opkomende markten, maar streeft ze ook naar een verdieping van de handelsrelaties met de westerse economieën. De recent aangenomen tekst van een nieuw en ambitieus vrijhandelsverdrag met de Europese Unie vormt hier een bewijs van.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Singapore van 22 tot 28 november 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Singapore, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: biomedische wetenschappen, cleantech, logistiek en banking technology. De studie besluit met een hoofdstuk over Belgische succesverhalen in Singapore.

 • Economische studie Thailand (januari 2013)

  Thailand staat niet alleen voor toerisme, diplomatieke onrust of klimaatproblemen; het is ook een opkomende economie. De Thaise veerkracht was van cruciaal belang om vooruitgang te boeken en een bevoorrechte positie te verwerven op het internationale toneel.

  Thailand heeft natuurlijke rijkdommen in overvloed en kan beschikken over een goed ontwikkeld industrieel apparaat. Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van de traditionele technieken, maar de modernisering die aan de gang is, biedt de Belgische uitvoerders heel wat mogelijkheden.

  Tijdens de missie naar Thailand, die plaatsvindt van 16 tot 22 maart 2013 en wordt voorgezeten door Z.K.H. Prins Filip, zullen vijf veelbelovende sectoren aan bod komen, met name de voedingsmiddelenindustrie, de gezondheidszorg,  de hernieuwbare energiebronnen, de infrastructuur en logistiek en, tot slot, de ICT.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Thailand in maart 2013.