KIES DE JUISTE INCOTERM VOOR UW TRANSACTIE

afbeelding Kies de juiste incoterm voor uw transactieEen internationale levering beperkt zich niet enkel tot commerciële voorwaarden, maar behelst ook praktische en technische afspraken tussen koper, verkoper en mogelijke derden binnen een vaak zeer verschillend juridisch , cultureel en  commercieel klimaat. Om eenieders verantwoordelijkheid (juridisch) te bestendigen, zijn er de Incoterms® rules (International Commercial terms). Deze internationale afspraken aangaande internationaal goederentransport verdelen de kosten en de risico's tussen de diverse partijen op basis van 11 regels zoals opgetekend in "Incoterms® 2020", ontwikkeld door de International Chamber of Commerce (ICC).  

Deze applicatie werd aangepast met de nieuwste editie van de Incoterms® regels en laat u toe na te gaan welke Incoterm® regel in uw specifieke geval van toepassing is. U kan deze ook gebruiken via uw smartphone of tablet.

VIND DE JUISTE INCOTERM

 

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.