Hoewel er veel te vertellen valt over de Belgische buitenlandse handel, spreken de meeste cijfers voor zich. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel verschaft dan ook een hele waaier aan gestructureerd cijfermateriaal over de handel van België met het buitenland.

Top 3 van de Belgische exportgoederen (januari - september 2023)

Image
grafiek export producten (januari - september 2023)

Top klanten

top 3 klanten januari-september 2023

Duitsland was ook na de eerste negen maanden van 2023 nog steeds de belangrijkste klant van België met een bedrag van 75,1 miljard EUR. De uitvoer naar dit land was echter met 23,4% (-23,0 miljard EUR) gedaald in vergelijking met dezelfde periode van 2022. Frankrijk bezette de tweede plaats in de ranking met 54,3 miljard EUR. Na de eerste negen maanden van 2023 lag de uitvoer naar onze zuiderburen 9,5% (-5,7 miljard EUR) onder het niveau van een jaar eerder. De top drie van Belgische exportbestemmingen werd vervolledigd door Nederland. De uitvoer naar onze noorderburen is met 18,2% (-11,7 miljard EUR) afgenomen tot 52,4 miljard EUR.

Top leveranciers

top 3 leveranciers januari-september 2023

Nederland blijft nog steeds de belangrijkste leverancier van goederen aan België. De import uit dit land lag na de eerste negen maanden van 2023 echter 12,2% (-10,0 miljard EUR) onder het niveau van een jaar eerder en bedroeg 72,1 miljard EUR. Duitsland behield de tweede plaats met een waarde van 46,8 miljard EUR en dit ondanks een afname van de invoer met 4,6% (-2,2 miljard EUR). De derde belangrijkste leverancier van België was nog steeds Frankrijk met een bedrag van 39,6 miljard EUR (-3,0%, hetzij -1,2 miljard EUR).

Overzichtsstudie - BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

  • De verschillende jaargangen van de studie Belgian Foreign Trade bieden u een totaalbeeld van de Belgische buitenlandse handel van de afgelopen jaren. De visuele vormgeving van deze Engelstalige publicaties zorgt ervoor dat het cijfermateriaal goed tot zijn recht komt.

    cover Belgian Foreign Trade publication 2022

Overzichtsstudie - WERELDHANDEL

  • Op basis van de cijfers van het WTO wordt de World Trade publicatie opgesteld. Naast een evolutie van de wereldhandel, schetsen we in deze publicatie eveneens de mondiale plaats van België als importeur en exporteur van goederen en diensten.

    cover World Trade publication 2022

Trimestriële brochures

Ieder kwartaal publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een brochure met de voornaamste gegevens betreffende de buitenlandse handel van België. Dit document bevat o.a. informatie over de belangrijkste klanten, leveranciers, import- en exportproducten.
Deze brochures geven kwartaalcijfers weer. Indien u wenst kan u de maandelijkse statistieken verkrijgen op aanvraag (zie contactpersonen).

 

BELANGRIJKSTE BELGISCHE EXPORTPRODUCTEN

België is voor Europa een zeer belangrijk transitland, maar België beschikt zelf ook over een heel gamma aan exportproducten. In deze inhoudelijk soms verrassende documenten leest u alles over de belangrijkste Belgische exportproducten.

Nuttige links

Voor het opstellen van studies, maakt het ABH gebruik van enkele primaire bronnen: de Nationale Bank van België, Eurostat, de Wereldhandelsorganisatie en andere.