Hoewel er veel te vertellen valt over de Belgische buitenlandse handel, spreken de meeste cijfers voor zich. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel verschaft dan ook een hele waaier aan gestructureerd cijfermateriaal over de handel van België met het buitenland.

Top 3 van de Belgische exportgoederen (januari - september 2022)

Image
grafiek export producten jan-sept 2022

Top klanten

top 3 klanten januari-september 2022

Duitsland was ook na de eerste negen maanden van 2022 nog steeds de belangrijkste klant van België met een bedrag van 97,4 miljard EUR. De uitvoer naar dit land was met 55,7% (+34,8 miljard EUR) gestegen in vergelijking met dezelfde periode van 2021. Nederland bezette de tweede plaats in de ranking met 63,3 miljard EUR. Na de eerste negen maanden van dit jaar lag de uitvoer naar onze noorderburen 57,5% (+23,1 miljard EUR) hoger dan in 2021 (overeenkomstige periode). De top drie van Belgische exportbestemmingen werd vervolledigd door Frankrijk. De uitvoer naar onze zuiderburen is met 24,0% (+11,4 miljard EUR) toegenomen tot 58,7 miljard EUR.

Top leveranciers

top 3 leveranciers januari-september 2022

Nederland blijft nog steeds de belangrijkste leverancier van goederen aan België. De import uit dit land lag na de eerste negen maanden van 2022 40,8% (+23,4 miljard EUR) boven het niveau van dezelfde periode een jaar eerder en bedroeg 81,0 miljard EUR. Duitsland behield de tweede plaats met een waarde van 56,7 miljard EUR en dit vanwege een toename van de invoer met 23,9% (+10,9 miljard EUR). De derde belangrijkste leverancier van België was nog steeds Frankrijk met een bedrag van 40,3 miljard EUR (+35,9%, hetzij +10,6 miljard EUR).

Overzichtsstudie - BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

  • De verschillende jaargangen van de studie Belgian Foreign Trade bieden u een totaalbeeld van de Belgische buitenlandse handel van de afgelopen jaren. De visuele vormgeving van deze Engelstalige publicaties zorgt ervoor dat het cijfermateriaal goed tot zijn recht komt.

    cover Belgian Foreign Trade publication

Overzichtsstudie - WERELDHANDEL

  • Op basis van de cijfers van het WTO wordt de World Trade publicatie opgesteld. Naast een evolutie van de wereldhandel, schetsen we in deze publicatie eveneens de mondiale plaats van België als importeur en exporteur van goederen en diensten.

    cover World Trade publication

Trimestriële brochures

Ieder kwartaal publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een brochure met de voornaamste gegevens betreffende de buitenlandse handel van België. Dit document bevat o.a. informatie over de belangrijkste klanten, leveranciers, import- en exportproducten.
Deze brochures geven kwartaalcijfers weer. Indien u wenst kan u de maandelijkse statistieken verkrijgen op aanvraag (zie contactpersonen).

 

BELANGRIJKSTE BELGISCHE EXPORTPRODUCTEN

België is voor Europa een zeer belangrijk transitland, maar België beschikt zelf ook over een heel gamma aan exportproducten. In deze inhoudelijk soms verrassende documenten leest u alles over de belangrijkste Belgische exportproducten.

Nuttige links

Voor het opstellen van studies, maakt het ABH gebruik van enkele primaire bronnen: de Nationale Bank van België, Eurostat, de Wereldhandelsorganisatie en andere.