De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
  • Economische studie Qatar (februari 2015)

    Als gastheer van de Wereldbeker voetbal 2020 heeft het emiraat Qatar een kolossaal project op poten gezet voor de modernisering van zijn sport-, hotel- en transportinfrastructuur, grotendeels gefinancierd door de inkomsten uit de koolwaterstoffen.

    Naast de olie- en gasleidingen die voor de huidige welvaart hebben gezorgd biedt het land nog een enorm potentieel aan diversificatiemogelijkheden, waarvoor investeringen in opleiding, research en development nodig zijn.

    Qatar wil immers overschakelen van een economie die steunt op petroleum en gas naar een economie waarin kennis en knowhow centraal staan. Om deze ambitieuze uitdaging te verwezenlijken zal Qatar zich zonder twijfel moeten laten bijstaan door competente partners.

    Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Qatar van 21 tot 27 maart 2015, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Qatar, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren die heel wat handelsmogelijkheden bieden: gas en petroleum, constructie, cleantech en gezondheidszorg. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Qatar.