Het Agentschap voor Buitenlandse Handel, verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.abh-ace.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen van het conformiteitsniveau. Er zijn niet-nalevingen en vrijstellingen vastgesteld, zoals hieronder beschreven.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd op 19/03/2024. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen:

Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat een aantal tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid:

 • onjuist gebruik van h1-h6 om sectiekoppen te identificeren (WCAG 1.3.1)
 • geef een titel met behulp van het titelelement (WCAG 2.4.2)
 • gebruik taalattributen in het html-element (WCAG 3.1.1)
 • een verzendknop dient te worden voorzien (WCAG 3.2.2)
 • gebruik formulierelementen en links (WCAG 4.1.2).
   

Voorgestelde alternatieven

 • onjuist gebruik van h1-h6 om sectiekoppen te identificeren (WCAG 1.3.1): deze fouten werden gecorrigeerd
 • geef een titel met behulp van het titelelement (WCAG 2.4.2): positieve informatie na manuele controle
 • gebruik taalattributen in het html-element (WCAG 3.1.1): positieve informatie na manuele controle + 1 issue onder behandeling bij ICT Service Desk BOSA
 • een verzendknop dient te worden voorzien (WCAG 3.2.2): deze fout werd gecorrigeerd
 • gebruik formulierelementen en links (WCAG 4.1.2): deze fouten werden gecorrigeerd.
   

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met: nancy.willems@abh-ace.be.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale Ombudsman:
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: Federale Ombudsman

Verbeteringsplan

De gedetecteerde problemen die het gevolg waren van fouten in content management werden gecorrigeerd. Bij het toevoegen van nieuwe content zal rekening gehouden worden met de gekende problemen.

Deze verklaring is op 02/02/2022 opgesteld.

 

De laatste herziening van deze verklaring vond plaats op 16/07/2024.