De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Angola (september 2013)

  Een "ruwe diamant", dat is misschien wel de beste manier om Angola te omschrijven.  Het land heeft   immers een schat aan natuurlijke rijkdommen, die moeten worden ontgonnen op een duurzame wijze.
   
  Buiten zijn petroleum- en mijnvoorraden, biedt de specifieke geografische en topografische situatie een florerende primaire sector, zowel op het niveau van de visserij en landbouw als wat betreft de capaciteit van natuurlijke energiebronnen.

  Het land heeft de laatste tien jaar een opmerkelijke economische groei vertoond, wat maakt dat het vandaag de derde economie van Afrika is.

  Tijdens de economische missie naar Angola zullen voornamelijk drie van de meest dynamische sectoren voor het voetlicht gebracht worden: energie, infrastructuur en constructie en eveneens de diamantsector.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missies naar Angola en Zuid-Afrika in oktober 2013.

 • Economische studie Argentinië (juni 2018)

  Argentinië is ondanks de moeilijkheden in het afgelopen decennium nog steeds de 21ste economische macht ter wereld. Nu de macro-economische lange termijnuitzichten, ondanks plotse uitschieters, onder controle lijken en Argentinië weer op de internationale markten kan lenen zal het potentieel pas echt tot uiting komen. Een nieuwe groeifase, meer dan ooit gebaseerd op samenwerking met andere landen, dient zich dan ook aan.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Argentinië en Uruguay in juni 2018.

 • Economische studie Australië (oktober 2012)

  Terwijl de Europese Unie een van de zwaarste crisissen uit haar bestaan doormaakt en de groeivooruitzichten voor 2012 er zeer bleek uitzien, kent Australië een periode van economische stabiliteit. Het land is het enige lid van de OESO dat tijdens de crisis van 2008 en 2009 niet in een recessie terecht kwam. Vaak wordt daarvoor verwezen naar de betrouwbaarheid van het bankensysteem, maar het is vooral de toename van de grondstoffenhandel vanuit het land die aan de basis lag van die trend. In tal van sectoren staat de Australische economie aan de top op het vlak van technologie. Een economische zending naar Australië biedt dan ook heel wat mogelijkheden voor partnerschappen in diverse sectoren.

  Tijdens de missie naar Australië, die plaatsvindt van 16 tot 27 november 2012 en wordt voorgezeten door ZKH Prins Filip, zullen voornamelijk drie zeer dynamische domeinen aan bod komen, met name de mijnsector, de sector van transport en logistiek en de gezondheidssector.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Australië in november 2012.

 • Economische studie Brazilië (april 2010)

  BRIC-land Brazilië kent een aanzienlijke groei en weerstaat uitstekend aan de economische en financiële crisis. De studie "Brazilië" stelt de macro-economische fundamenten van dit land voor. Ook de sleutelsectoren die van dit land een niet te negeren handelsbestemming maken worden toegelicht.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missies naar Brazilië in mei 2010.

 • Economische studie Canada (oktober 2015)

  Als op één na grootste land qua oppervlakte biedt Canada heel wat mogelijkheden voor exporteurs en buitenlandse investeerders. Het grondgebied herbergt een indrukwekkende hoeveelheid natuurlijke bronnen, een innovatieve economie en is rijk in R&D. Een groot aantal domeinen, waaronder de lucht- en ruimtevaart, biotechnologie, telecommunicatie en digitale animatie, trekken steeds meer internationale talenten aan. Het land wordt bovendien beschouwd als één van de gemakkelijkste om zaken in te doen.

  Onze exporteurs tonen een stijgende interesse voor het westen van het land. Net als de filmstudio’s van Vancouver, ook wel het Hollywood van het noorden genoemd, en de teerzanden, zijn ook de provincies Alberta en Brits-Columbia sterk aan het boomen. Ze worden door experts beschouwd als de economische locomotieven voor het Canada van morgen.

  Ter gelegenheid van de Prinselijke missie die in Westelijk Canada plaatsvindt van 24 tot 31 oktober 2015, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel deze “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Canada, terwijl het tweede een analyse omvat van enkele van de meest dynamische sectoren: energie (fossiele en hernieuwbare), ICT, film en digitale media, life sciences, lucht- en ruimtevaart en transport.