Het Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert, in samenwerking met de drie gewestelijke instanties voor de bevordering van de buitenlandse handel: Flanders Investment & Trade (FIT), l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) & hub.brussels en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingjaarlijks gemiddeld 2 prinselijke missies.

Consulteer de bestemmingen en data van onze komende missies in onze rubriek "Kalender van de geplande missies".

Foto CEO's partners
©BelgaImageWat is de rol van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) bij de organisatie van de prinselijke missies?

Ontdek het hier in de video van Fabienne L’Hoost, Directeur-generaal van het ABH:

Remote video URL
© FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking & ABH


Tijdens het Staatsbezoek van de Belgische Vorsten aan Litouwen in oktober 2022, vertegenwoordigde H.E. Hadja Lahbib voor het eerst de Belgische federale regering als Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen. In december 2022 vergezelde Minister Lahbib H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, en de gewestelijke ministers tijdens de prinselijke missie naar Japan.

Foto missie naar Japan 2022
 © Belga


Bekijk het interview dat H.E. Sophie Wilmès, toenmalig Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen, op 6 januari 2021 gaf voor de website www.belgianeconomicmission.be

Remote video URL


Bekijk de video van 21 oktober 2019 voor een korte presentatie van de activiteiten van onze partners; de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), en ontdek waarom de prinselijke missies zo populair zijn bij Belgische bedrijven.

Remote video URL

 

DEELNEMERS

Deelnemers zijn bedrijven uit een waaier van sectoren. Ze variëren van KMO’s tot gevestigde waarden uit het Belgische ondernemerslandschap.

PROGRAMMA

In nauwe samenwerking met Flanders Investment and Trade (FIT), hub.brussels, l'Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) en de FOD Buitenlandse Zaken wordt een algemeen programma opgesteld vaak met specifieke aandacht voor de voornaamste sleutelsectoren van de bilaterale economische samenwerking.

De handelsattachés van FIT, hub.brussels en AWEX, verantwoordelijk voor de verschillende bestemmingen, staan in voor het opstellen van de specifieke B2B-programma’s voor de deelnemende bedrijven.

Een prinselijke missie duurt meestal vier tot acht dagen. Het programma bestaat uit een officieel luik en een economisch-commercieel luik. In dit laatste deel is ook voor de bedrijven een drukke agenda opgesteld:

  • Overdag staan steevast B2B-afspraken op het programma.
  • Seminaries bieden lokale spelers een blik op specifieke Belgische knowhow. Deze conferenties zijn eveneens een gelegenheid om de prioriteiten van de lokale autoriteiten en hun belangrijkste projecten te leren kennen.
  • Netwerklunches, -diners en -recepties in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning, bieden kansen op interessante contacten. Staatshoofden, ministers, topzakenlui en andere prominenten zijn er veelgeziene gasten.
  • Veel deelnemende bedrijven maken van de economische zending gebruik voor het officieel bekrachtigen van zakelijke overeenkomsten in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning. Bedrijven zijn hierdoor vaak in staat sneller contracten af te sluiten. Dit is bovendien uitstekende promotie voor de Belgische onderneming.
  • Ook bedrijfsbezoeken aan lokale bedrijven of plaatselijke vestigingen van Belgische ondernemingen staan op de agenda, al dan niet in het gezelschap van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning. Hierdoor kunnen Belgische bedrijven vlotter hun producten bij buitenlandse multinationals aan de man te brengen. 

DE MISSIES ONDER LEIDING VAN H.K.H. PRINSES ASTRID:

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel staat in voor de algemene coördinatie van economische missies onder leiding van H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Z.M. de Koning.

Timeline previous and upcoming missions


BIOGRAFIE VAN H.K.H. PRINSES ASTRID:

Contact

Meer informatie nodig over de Prinselijke missies? Neem contact op: