Nieuw-Zeeland

Bilaterale fiche Nieuw-Zeeland 
Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met Nieuw-Zeeland. 
Document enkel beschikbaar in het Engels.

Bilaterale nota Nieuw-Zeeland (november 2017)
Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Nieuw-Zeeland, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Statistieken

  • Bilaterale fiche Nieuw-Zeeland

    cover
  • Bilaterale nota Nieuw-Zeeland (november 2017)

    cover

Studies

Economische studie Nieuw-Zeeland (oktober 2012)

Vanwege zijn geografische isolement herbergt Nieuw-Zeeland een zeer bijzondere fauna en flora die voor een groot deel inheems is. Er is niet enkel de grote biodiversiteit in Nieuw-Zeeland, maar ook de primaire sector bloeit er, of het nu gaat om de visserij, de landbouw, de bosbouw of de natuurlijke energievoorraden.

De jongste 20 jaar is de regering erin geslaagd dit agrarische, geografisch en economisch geïsoleerde Nieuw-Zeeland om te vormen tot een geïndustrialiseerde economie met vrije handel. Net zoals in tal van andere Angelsaksische landen sinds de jaren ’90 het geval was, kende Nieuw-Zeeland in de loop van de jaren 2000 een periode van zeer sterke groei. Die duurde tot de economische wereldcrisis waarin de achteruitgang van de Nieuw-Zeelandse economie relatief beperkt bleef.

Er zijn echter niet alleen de natuurlijke rijkdommen en de primaire sector: Nieuw-Zeeland kan ook rekenen op een internationaal erkende filmindustrie zonder het belang van de bouw- en infrastructuursector te vergeten.

Er zal een bijzondere aandacht besteed worden aan deze sectoren tijdens de economische missie naar Nieuw-Zeeland die van 27 tot 30 november 2012 wordt voorgezeten door Z.K.H. Prins Filip.

Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Australië en Nieuw-Zeeland in november 2012.

Cover

LEGAL HELPDESK

Een juridische vraag over buitenlandse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

Legal Helpdesk - regulations