INTERNATIONALE KOOPCONTRACTEN EN INCOTERMS® 2020

imageWe waren heel tevreden dat u op 17 juni 2020 zo talrijk deelnam aan ons webinar "INTERNATIONALE KOOPCONTRACTEN EN INCOTERMS® 2020 Strategische keuzes en mogelijkheden in crisistijden (Covid 19, Brexit, Trade wars, …)”. We hadden uiteindelijk 100 deelnemers die we via ons exporteursbestand bereikten. De pdf van de presentatie vindt u « hier ».

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Katrien Van Loocke, Legal Advisor bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel: Katrien.VanLoocke@abh-ace.be

We kijken ernaar uit u binnenkort weer te ontmoeten!

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.