De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Chili (oktober 2011)

  De Chileense economie is de meest competitieve economie van Latijns-Amerika. Het land, met een gezond macro-economisch systeem, is een uitstekende bestemming voor elk bedrijf dat geïnteresseerd is in Latijns-Amerika. Chili voert inderdaad regelmatig de top van de internationale lijsten aan, zowel wat betreft het ontwikkelingspotentieel als qua economische en politieke stabiliteit.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Chili in december 2011.

 • Economische studie China (oktober 2019)

  China is vandaag een absolute grootmacht op het internationale toneel en een leider op het vlak van internationale handel. Het land, dat het afgelopen decennium een jaarlijkse economische groei van 8% kende, is met voorsprong de voornaamste exporteur ter wereld en de tweede belangrijkste importeur. Daarnaast zit China in de laatste onderhandelingsfase met de EU over een bilaterale investeringsovereenkomst, hetgeen de markt weer wat bereikbaarder moet maken voor Europese investeerders.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar China in november 2019.

 • Economische studie Colombia (september 2014)

  Colombia is een van de snelst groeiende economieën van het Latijns-Amerikaanse continent. Dankzij groeicijfers van gemiddeld 4,7% op jaarbasis gedurende de voorbije vier jaar wordt de republiek in een adem genoemd met de CIVETS-landen, een nieuwe generatie van tijgereconomieën.

  Deze gunstige situatie is het resultaat van een verbeterde veiligheidsomgeving, in combinatie met de economische politiek van president Santos, herkozen voor een tweede ambtstermijn in juni 2014. Hierbij wordt onder meer ondersteuning geboden aan 5 “locomotieven van groei en jobcreatie”. Deze zijn infrastructuur, huisvesting, mijnen & energie, landbouw, en innovatie, stuk voor stuk sectoren van vitaal economisch belang.

  Tegelijkertijd opent Colombia zich steeds meer voor buitenlandse investeerders en wordt er werk gemaakt van een verbreding en verdieping van de internationale relaties. In dit kader kan ook de recentelijk afgesloten vrijhandelsovereenkomst tussen Colombia en de Europese Unie begrepen worden. Dit verdrag opent markten voor zowel Europese als Colombiaanse exporteurs.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Colombia en Peru van 18 tot 25 oktober 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Colombia, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: de agro-industrie, constructie & infrastructuur en de energiesector. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in Colombia.

 • Economische studie India (november 2013)

  India is één van de snelst groeiende economieën ter wereld. Dankzij groeicijfers van gemiddeld 8% op jaarbasis gedurende de voorbije 20 jaar, maakt het deel uit van de BRICS landen, de club van 5 die één van de motoren vormt van de wereldeconomie.

  Het XIIe vijfjarige beleidsprogramma (2012-2017), gebaseerd op de mantra “faster, sustainable and more inclusive growth”, stelt grote investeringsdoelstellingen voorop. Het gros van de inspanning dient afkomstig te zijn van de binnenlandse en buitenlandse privésector. De focus wordt gelegd op sleutelsectoren, zoals infrastructuur en energie. Daarnaast zet India in op een inclusieve groei, die gestimuleerd moet worden door de evolutie van de koopkracht.

  Volgens kenners zal India zijn rol als voortrekker van de wereldeconomie blijven spelen. Het hoeft geen verdere uitleg dat deze toekomstprognose voor onze Belgische ondernemingen aanzienlijke zakenkansen met zich mee brengt.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar India (23-29 november 2013), heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van India, terwijl het tweede hoofdstuk een analyse omvat van vijf dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: cleantech & hernieuwbare energie, healthcare & pharma, diamant, infrastructuur en telecommunicatie. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in India.

 • Economische studie Indonesië (februari 2016)

  Als 16de economische wereldmacht biedt Indonesië een interessant potentieel voor onze uitvoerders en investeerders. Het land is één van de opkomende naties die de fakkel overnemen van de BRICS-landen. Ondanks de vertraging die de laatste jaren werd genoteerd blijft de groei van het land toch rond het aanzienlijke niveau van 5% schommelen in 2015, met bovendien optimistische perspectieven voor de komende jaren.

  De demografische structuur maakt het land extra aantrekkelijk. Als vierde dichtstbevolkte land ter wereld heeft Indonesië een jonge bevolking en een sterk groeiende middenklasse. Er zijn natuurlijke rijkdommen als landbouwgronden en mineralen in overvloed. De archipel wil diversifiëren en overstappen van een economie afhankelijk van grondstoffenuitvoer naar een economie die gebaseerd is op de verwerking van deze laatste tot hoogwaardige eindproducten.

  De afschaffing van de brandstofsubsidies gaf de regering van President Widodo de ruimte om het aldus vrijgemaakte budget toe te kennen aan de renovatie van de binnenlandse infrastructuur, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, het herlanceren van de maritieme sector en de invoering van maatregelen om de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te garanderen.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke economische missie naar Indonesië van 12 tot 19 maart 2016 publiceerde het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie. Het eerste gedeelte analyseert de macro-economische situatie van Indonesië, terwijl het tweede gedeelte zich buigt over de meest dynamische sectoren: infrastructuur, energie, cleantech en de maritieme sector.