De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
  • Economische studie Zuid-Korea (juni 2017)

    De Republiek Korea staat bekend als een van de “Aziatische tijgers”. Deze uitdrukking verwijst naar de sterke economische groei die de laatste decennia werd opgetekend. De recent verkozen president, Moon Jae-in, laat een wil zien om te breken met de vorige regering en rekent de economie en de diplomatie tot haar prioriteiten. Zij wil “van Zuid-Korea een eerlijke en rechtvaardige samenleving maken” met meer transparantie, wat een goed voorteken is voor de handelspartners en de buitenlandse investeerders.

    Het land wordt omringd door twee zeeën en een gedemilitariseerde zone vormt de scheiding met Noord-Korea waardoor de economie van het land sterk afhankelijk is van de internationale handel. Met één van de meest open economieën ter wereld (een openheidsgraad van bijna 90%), bereikte het land in 2016 een zesde plaats als grootste exporteur ter wereld en een tiende plaats als grootste importeur ter wereld.

    Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar de Republiek Korea in juni 2017.