De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
 • Economische studie Thailand (januari 2013)

  Thailand staat niet alleen voor toerisme, diplomatieke onrust of klimaatproblemen; het is ook een opkomende economie. De Thaise veerkracht was van cruciaal belang om vooruitgang te boeken en een bevoorrechte positie te verwerven op het internationale toneel.

  Thailand heeft natuurlijke rijkdommen in overvloed en kan beschikken over een goed ontwikkeld industrieel apparaat. Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van de traditionele technieken, maar de modernisering die aan de gang is, biedt de Belgische uitvoerders heel wat mogelijkheden.

  Tijdens de missie naar Thailand, die plaatsvindt van 16 tot 22 maart 2013 en wordt voorgezeten door Z.K.H. Prins Filip, zullen vijf veelbelovende sectoren aan bod komen, met name de voedingsmiddelenindustrie, de gezondheidszorg,  de hernieuwbare energiebronnen, de infrastructuur en logistiek en, tot slot, de ICT.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Thailand in maart 2013.

 • Economische studie Turkije (juli 2012)

  Terwijl de Europese economieën worden geconfronteerd met een crisis zonder voorgaande die nog steeds op hun groei weegt, geeft de Turkse buur blijk van een economische kracht die doet dromen. Dankzij de liberalisering van zijn economie en de inspanningen in zijn economisch beleid kon Turkije toetreden tot de befaamde CIVETS-landen, een letterwoord voor de meest veelbelovende economieën, in het verlengde van de beruchte BRIC-landen.

  De sectoren van de cleantech, informatie- en communicatietechnologie, transport en logistiek net als de sector van de bouw en de infrastructuur bieden de beste groeiperspectieven. Deze zullen dan ook uitgebreid aan bod komen tijdens de economische missie die wordt voorgezeten door Z.K.H. Prins Filip van 15 tot 19 oktober 2012.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Turkije in oktober 2012.

 • Economische studie Uruguay (juni 2018)

  Uruguay bevindt zich in de langst aanhoudende periode van groei in haar bestaan. Deze is gebaseerd op een omvangrijke dienstensector en een sterke export van landbouwgoederen. Met stabiele macro-economische vooruitzichten ambieert Uruguay om een hub te worden in Latijns-Amerika. Het land biedt immers niet alleen toegang tot de eigen markt, maar vormt ook een toegangspoort voor de volledige Mercosur, en tot ver daarbuiten dankzij de vrijhandelszones. 

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Argentinië en Uruguay in juni 2018.

 • Economische studie Verenigde Arabische Emiraten (maart 2015)

  Sinds hun onafhankelijkheid hebben de Verenigde Arabische Emiraten dankzij het intelligente beheer van de gas-en petroleumbronnen en de prioritaire diversificatie van hun economische activiteiten in de voorbije 40 jaar een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag zijn zij een dynamisch en welvarend land.

  De resoluut internationaal gerichte instelling van deze federatie van zeven emiraten maakt het land tot één van de meest actieve markten op gebied van buitenlandse handel. Dankzij een aanlokkelijk investeringskader en geholpen door hun politieke stabiliteit in een verder woelige regio, trekken de Emiraten steeds meer buitenlands kapitaal aan.

  Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten van 21 tot 27 mars 2015 heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Verenigde Arabische Emiraten, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: gas en petroleum, cleantech en de bouwsector. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in de V.A.E.

 • Economische studie Verenigde Staten (mei 2022)

  De Verenigde Staten zijn de grootste economie ter wereld, vóór de Volksrepubliek China. Mede dankzij het Amerikaanse stimuleringspakket van de regering-Biden heeft het land van Uncle Sam zich snel hersteld en heeft de BBP-groei in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 een hoger niveau bereikt dan vóór de pandemie.

  Investeringen en gezinsconsumptie zullen in 2022 de voornaamste drijvende krachten achter de groei in de VS zijn, waarbij het IMF een robuuste BBP-groei van 5,2% voorspelt. Deze groei van het Amerikaanse BBP is ook te danken aan het herstel van de internationale economische bedrijvigheid, met name met de Europese Unie, de belangrijkste handelspartner van de VS in termen van export. Dankzij de reeds lang bestaande nauwe trans-Atlantische betrekkingen, die gebaseerd zijn op gedeelde waarden, zijn de handelsstromen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie immers weer op gang gekomen.

  Het is in deze context dat het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in samenwerking met zijn partners, de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX, een gezamenlijke economische missie naar de Verenigde Staten van Amerika (Atlanta, New York en Boston) organiseert van 4 tot 12 juni 2022.

  Consulteer onze studie voor een analyse van de Amerikaanse economie.