vlag van de Verenigde Arabische Emiraten

Bilaterale fiche Verenigde Arabische Emiraten
Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met de Verenigde Arabische Emiraten. 
Document enkel beschikbaar in het Engels.

Bilaterale nota Verenigde Arabische Emiraten (juni 2022) 
Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met de Verenigde Arabische Emiraten, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Statistieken

  • Bilaterale fiche Verenigde Arabische Emiraten

    cover bilaterale fiche
  • Bilat. nota Ver. Arabische Emiraten (juni 2022) 

    cover bilaterale nota

Studies

Economische studie Verenigde Arabische Emiraten (maart 2015)

Sinds hun onafhankelijkheid hebben de Verenigde Arabische Emiraten dankzij het intelligente beheer van de gas-en petroleumbronnen en de prioritaire diversificatie van hun economische activiteiten in de voorbije 40 jaar een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag zijn zij een dynamisch en welvarend land.

De resoluut internationaal gerichte instelling van deze federatie van zeven emiraten maakt het land tot één van de meest actieve markten op gebied van buitenlandse handel. Dankzij een aanlokkelijk investeringskader en geholpen door hun politieke stabiliteit in een verder woelige regio, trekken de Emiraten steeds meer buitenlands kapitaal aan.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten van 21 tot 27 mars 2015 heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Verenigde Arabische Emiraten, terwijl het tweede een analyse omvat van drie dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: gas en petroleum, cleantech en de bouwsector. Daarna krijgt u een greep uit recente succesverhalen van Belgische bedrijven in de V.A.E.

Cover Economische studie Verenigde Arabische Emiraten (maart 2015)

LEGAL HELPDESK

Een juridische vraag over buitenlandse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

foto met tekst regulations