De Raad bestaat uit zestien leden aangeduid door de Gewestregeringen en door de Federale overheid, die paritair afkomstig zijn uit de openbare en private sector. Elk Gewest benoemt ook een regeringscommissaris.

Samenstelling
Op 9 februari 2024 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Erevoorzitter: Zijne Majesteit de Koning
Voorzitter:
de Heer Didier Malherbe

Vicevoorzitster: Mevrouw Sarah Albaladejo Garcia

Vertegenwoordigers van de Federale regering (zie onder) 
Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest (zie onder) 
Vertegenwoordigers van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (zie onder)
Vertegenwoordigers van het Waalse Gewest (zie onder)

Groepsfoto Raad van Bestuur 20.06.2022

Raad van Bestuur

 • Zijne Majesteit de Koning
  Erevoorzitter
  © Koninklijk Paleis, België

  Op 6 augustus 1993 aanvaardt Prins Filip, in uitvoering van een beslissing van de Ministerraad, het Erevoorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH). Hij volgt er zijn vader op die deze functie uitoefende vanaf 1962.

  Op 3 mei 2003 wordt de Prins vervolgens Erevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH), dat in de plaats komt van de BDBH.

  Hij leidt de volgende twintig jaar niet minder dan 85 prinselijke missies. Prins Filip brengt Belgische en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact alsook Belgische ondernemingen onderling. Na zijn troonsbestijging in 2013 blijft hij erevoorzitter van het Agentschap en vraagt hij aan zijn zus Prinses Astrid hem op de economische zendingen te vertegenwoordigen.

  Tijdens de economische zendingen heeft Z.K.H. Prins Filip zich altijd ten dienste van onze bedrijven gesteld. De inzet van de Prins werd sterk gewaardeerd.

  BIOGRAFIE VAN DE KONING

 • Didier Malherbe
  Voorzitter
  Voorzitter van de Raad van Bestuur – BCI Pharma & Gedelegeerd Bestuurder EU Biotech Campus
 • Sarah Albaladejo Garcia
  Vicevoorzitster
  Adviseur Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Handel en Defensie - Studiecentrum Open Vld

Vertegenwoordigers van de Federale Regering

Federale Regering (openbare sector)

 • Jeroen Cooreman
  Directeur-generaal Bilaterale Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Julien de Fraipont
  Adviseur, Kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en belast met de Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib

Federale Regering (private sector)

 • Didier Malherbe
  Voorzitter van de Raad van Bestuur – BCI Pharma & Gedelegeerd Bestuurder EU Biotech Campus
 • Benoit Monteyne
  Adviseur - Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest

Vlaamse Gewest (openbare sector)

 • Sarah Albaladejo Garcia
  Adviseur Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Handel en Defensie - Studiecentrum Open Vld
 • Jurian Van Parys
  Juridisch Adviseur - Vlaamse Overheid - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Vlaamse Gewest (private sector)

 • Maarten Libeer
  Adviseur Internationaal Ondernemen – Voka - Vlaams netwerk van Ondernemingen
 • Emiel Neyrinck
  Adviseur Internationaal Ondernemerschap – UNIZO Internationaal

Regeringscommissaris Vlaamse Gewest

 • Thomas Moens
  Vice President Europe I - Flanders Investment & Trade

Vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (openbare sector)

 • Isabelle Grippa
  CEO - hub.brussels

        © Laetizia Bazzoni

 • Frank Lelon
  Algemene Leiding Imago Brussel, Statistiek en Ambtenarenzaken, Kabinet van Brussels Minister van Financiën & Begroting, Meertaligheid, Nederlandstalig Onderwijs, Ambtenarenzaken, Sven Gatz

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (private sector)

 • Olivier Willocx
  Gedelegeerd bestuurder - BECI
 • Pierre Konings
  Bestuurder van vennootschappen

Regeringscommissaris Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Lorenzo Van Elsen
  Raadgever internationale betrekkingen, Kabinet van Staatssecretaris Ans Persoons – Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vertegenwoordigers van het Waalse Gewest

Waalse Gewest (openbare sector)

 • Pascale Delcomminette
  CEO - Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) en Wallonia-Brussels International (WBI)
 • Emmanuel Calay
  Manager WE INTERNATIONAL

Waalse Gewest (private sector)

 • Jean Marbehant
  Vice President Public Affairs - Lhoist Europe
 • Jean-Christophe Dehalu
  Senior Adviseur Economie - R&D - Internationaal - Waalse Werkgeversorganisatie (UWE)

Regeringscommissaris Waalse Gewest

 • Nicolas Delsarte
  Adviseur Buitenlandse Handel van Vice-president van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Landbouw, Ruimtelijke Ordening, Vaardigheden- en Kenniscentra, Willy Borsus