• Raad van Bestuur

    De Raad bestaat uit zestien leden aangeduid door de Gewestregeringen en door de Federale overheid, die paritair afkomstig zijn uit de openbare en private sector.

  • Algemene Directie

    De dagelijkse leiding van het Agentschap voor Buitenlandse Handel is toevertrouwd aan een Directeur-generaal. De Directeur-generaal is aangeduid door de Raad van Bestuur.

  • Directieraad

    In toepassing van artikel 12 van bijlage 2 van het Samenwerkingsakkoord van 18 december 2002, wordt de Directeur-generaal bijgestaan door een Directieraad, samengesteld uit de Directeur-generaal, de Adjunct-d