Datum

Op maandag 20 juni 2022 werd in het Kasteel van Hertoginnedal een afscheidsreceptie gehouden ter ere van mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, Voorzitster van onze Raad van Bestuur sinds 2003, om haar te bedanken voor haar waardevolle steun aan het Agentschap.

Mevrouw Neyts heeft gedurende 18 jaar haar voorzitterschap op voortreffelijke wijze vervuld en heeft daarbij het respect en de bewondering van iedereen gewonnen.

De Directie en het ganse Agentschap zijn mevrouw Neyts zeer erkentelijk, wij zullen haar niet vergeten!

Foto mevr. Neyts
© BelgaImage - Jasper Jacobs