Indonesië

Bilaterale fiche Indonesië
Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met Indonesië. 
Document enkel beschikbaar in het Engels.

Bilaterale nota Indonesië (december 2020)
Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Indonesië, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties. 
Document enkel beschikbaar in het Frans.

Statistieken

  • Bilaterale fiche Indonesië

    cover
  • Bilaterale nota Indonesië (december 2020)

    cover

Studies

Economische studie Indonesië (februari 2016)

Als 16de economische wereldmacht biedt Indonesië een interessant potentieel voor onze uitvoerders en investeerders. Het land is één van de opkomende naties die de fakkel overnemen van de BRICS-landen. Ondanks de vertraging die de laatste jaren werd genoteerd blijft de groei van het land toch rond het aanzienlijke niveau van 5% schommelen in 2015, met bovendien optimistische perspectieven voor de komende jaren.

De demografische structuur maakt het land extra aantrekkelijk. Als vierde dichtstbevolkte land ter wereld heeft Indonesië een jonge bevolking en een sterk groeiende middenklasse. Er zijn natuurlijke rijkdommen als landbouwgronden en mineralen in overvloed. De archipel wil diversifiëren en overstappen van een economie afhankelijk van grondstoffenuitvoer naar een economie die gebaseerd is op de verwerking van deze laatste tot hoogwaardige eindproducten.

De afschaffing van de brandstofsubsidies gaf de regering van President Widodo de ruimte om het aldus vrijgemaakte budget toe te kennen aan de renovatie van de binnenlandse infrastructuur, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, het herlanceren van de maritieme sector en de invoering van maatregelen om de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te garanderen.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke economische missie naar Indonesië van 12 tot 19 maart 2016 publiceerde het Agentschap voor Buitenlandse Handel een economische studie. Het eerste gedeelte analyseert de macro-economische situatie van Indonesië, terwijl het tweede gedeelte zich buigt over de meest dynamische sectoren: infrastructuur, energie, cleantech en de maritieme sector.

Cover

LEGAL HELPDESK

Een juridische vraag over buitenlandse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

Legal Helpdesk - regulations