Een juridische vraag over buiten-
landse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

Inzicht in reglementering en juridisch advies

Bij internationale handel komt veelal complexe reglementering en wetgeving kijken. In samenwerking met de gewestelijke instellingen formuleert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een antwoord op uiteenlopende vragen:

 • invoer- en uitvoerreglementering
 • koopcontracten en leveringsvoorwaarden
 • sanitaire voorschriften
 • normering
 • fiscale verplichtingen
 • betalingstechnieken

Via seminaries en uiteenzettingen over reglementering en wetgeving ondersteunt het Agentschap gewestelijke initiatieven om de bedrijven proactief in te lichten.

Bevoegdheden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Artikel 2 van bijlage 1 bij het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat het Agentschap, wat de informatie en documentatie aangaande reglementaire en wettelijke eisen betreft, bevoegd is voor de volgende materies:

 • de uitvoer (Belgische en Europese reglementering)
 • stelsel van verkoop en contractuele verplichtingen
 • controle van de producten: sanitaire voorschriften en normering
 • fiscale verplichtingen (douane en indirecte belastingen)
 • handelspraktijken
 • verkoop en distributie
 • uitvoer en invoer in België
 • industriële eigendom
 • vestiging in het buitenland
 • betalingsregels en handelsgeschillen
Katrien Van Loocke
Legal Counsel
 • Incoterms

  KIES DE JUISTE INCOTERM VOOR UW TRANSACTIE

  afbeelding Kies de juiste incoterm voor uw transactieEen internationale levering beperkt zich niet enkel tot commerciële voorwaarden, maar behelst ook praktische en technische afspraken tussen koper, verkoper en mogelijke derden binnen een vaak zeer verschillend juridisch , cultureel en  commercieel klimaat. Om eenieders verantwoordelijkheid (juridisch) te bestendigen, zijn er de Incoterms® rules (International Commercial terms). Deze internationale afspraken aangaande internationaal goederentransport verdelen de kosten en de risico's tussen de diverse partijen op basis van 11 regels zoals opgetekend

 • Distributiekanalen

  HOE UW DISTRIBUTIE IN HET BUITENLAND ORGANISEREN?

  afbeelding toolOntdek welk distributiekanaal het meest geschikt is voor uw onderneming, uw producten, de markt die u viseert en uw bedrijfsstrategie.

  Zonder het juiste distributiekanaal kan een exporteur de lokale concurrentie die zijn goederen en/of diensten op buitenlandse markten ontmoet, niet op een blijvende duurzame wijze organiseren. Alleen met de juiste keuze kan hij de kosten om het geviseerde cliënteel te bereiken onder controle houden en zodoende de competitiviteit van zijn aanbod veilig stellen. Deze applicatie helpt u om de distributiewijze

 • Maak kennis met de toolbox van de Europese Commissie

  Op de Market Access Database van de Europese Commissie (Access2Markets) kan je gedetailleerde gegevens terugvinden over de import in tal van landen buiten de EU. Deze website geeft informatie over de invoerrechten maar ook over specifieke vereisten (welke documenten moet ik bij inklaring voorleggen?) bij invoer in een hele reeks landen buiten de Europese Unie en is voor de Europese exporteur en/of importeur één van de meest interessante startpunten.
 • Europese en Belgische contactpunten voor tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen

  Bedrijven die goederen of diensten exporteren naar landen buiten de EU kunnen te maken krijgen met verschillende soorten handelsbelemmeringen zoals hoge invoerrechten, omslachtige douaneprocedures, slechte bescherming van intellectuele eigendomsrechten, technische normen en voorschriften, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, beperking van de toegang tot grondstoffen, vergunningen ... Een onlinedatabase van de EU bevat alle belemmeringen die door EU-bedrijven en lidstaten zijn gemeld. Ondervind je problemen bij het exporteren van uw producten of diensten buiten de EU? Staan deze moeilijkheden nog niet vermeld in de bovengenoemde EU-databank?
 • Webinar 17.06.2022 & 22.06.2020

  INTERNATIONAL SALES CONTRACTS AND INCOTERMS® 2020

  image invitationWe were very pleased that on 17 and 22 June 22, 2020, you participated in such a large number in our webinar "INTERNATIONAL SALES CONTRACTS AND INCOTERMS® 2020 Strategic choices and possibilities in times of crisis (Covid-19, Brexit, Trade wars, ...)"

  We finally reached 100 subscribed participants for the two editions of our webinar. On 17 June 2020, the webinar was held in Dutch and on 22 June 2020, the webinar was held in French. The presentation of this webinar can be downloaded « here ».

  For further questions, please do not