Vietnam

Belgische Economische Missie naar Vietnam van 10 tot 16 maart 2012

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

 • Deelnemersbrochure Vietnam (in het Engels)

  Participants brochure

  De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

 • Deelnemersbrochure Vietnam (in het Vietnamees)

  Participants brochure

  De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

 • Bilaterale nota Vietnam (januari 2012)

  Bilateral trade note

  De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

 • Invoerformaliteiten en -documenten Vietnam (februari 2012)

  De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

Economische studie Vietnam (januari 2012)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Persbericht Vietnam

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar Vietnam van 10 tot 16 maart 2012.