Verenigde Staten

Belgische Economische Missie naar de Verenigde Staten - New York, Washington en Boston van 22 tot 30 juni 2011

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

Deelnemersbrochure Verenigde Staten (in het Engels)

Participants brochure

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

Invoerformailiteiten en -documenten Verenigde Staten (mei 2011)

De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

Economische studie Verenigde Staten (mei 2011)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Persbericht Verenigde Staten

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar Verenigde Staten - New York, Washington en Boston van 22 tot 30 juni 2011.