Thailand

Belgische Economische Missie naar Thailand van 16 tot 22 maart 2013

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

Deelnemersbrochure Thailand (in het Engels)

Participants brochure

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

  • Bilaterale nota Thailand (januari 2013)

    Bilateral trade note

    De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

  • Invoerformaliteiten en -documenten Thailand (januari 2013)

    De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

Economische studie Thailand (januari 2013)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Persbericht Thailand

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar Thailand van 16 tot 22 maart 2013.