Het Begeleidingscomité coördineert de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur.

Het Begeleidingscomité wordt voorgezeten door de Directeur-generaal van het Agentschap, Fabienne L'Hoost, of indien zij afwezig is, door de Adjunct-directeur-generaal. Momenteel heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel geen Adjunct-directeur-generaal.

Verder nemen de CEO's van de gewestelijke Agentschappen: FIT (Joy Donné), hub.brussels (Isabelle Grippa) & AWEX (Pascale Delcomminette) en de Directeur-generaal bevoegd voor de Bilaterale Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Jeroen Cooreman), deel aan dit comité.

Begeleidingscomité

 • Barbara Tieleman
  Head of Marketing & Events - Flanders Investment & Trade (FIT)
 • Isabelle Grippa
  CEO - hub.brussels

        © Laetizia Bazzoni

 • Pascale Delcomminette
  CEO - Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX) & Wallonia-Brussels International (WBI)
 • Jeroen Cooreman
  Directeur-generaal Bilaterale Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Fabienne L'Hoost
  Directeur-generaal - Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH)