Datum

Ter gelegenheid van de prinselijke economische missie naar Senegal (Dakar) van 21 tot 25 mei 2023, voorgezeten door H.K.H. Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, die het Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert in samenwerking met zijn partners, de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade, AWEX en hub.brussels, werd een economische studie gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Als tweede economie van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU) zal het BBP van Senegal naar verwachting met 8% groeien in 2023 en met meer dan 10% in 2024. Deze verwachte groei wijst op een economie en een land in volle ontwikkeling. De Europese Unie is de grootste leverancier en de op een na grootste afnemer van Senegal. België is een belangrijke en erkende partner van het land. Senegal positioneert zich als de toegangspoort tot West-Afrika.  Het investeert in moderne infrastructuur en geniet van wereldberoemde stabiliteit. 

Investeerders worden aangetrokken door de hervormingen die het bedrijfsleven aanmoedigen en door de mogelijkheden die het land biedt. Dankzij deze aantrekkingskracht wil de Senegalese staat in goede verstandhouding met zijn internationale partners zorgen voor een endogene en inclusieve ontwikkeling. Daartoe kan het land rekenen op een gediversifieerde economie en overvloedige natuurlijke hulpbronnen.


Een gedetailleerde analyse van de Senegalese economie vindt u in onze nieuwe publicatie.

cover economische studie Senegal


Download

De Nederlandse versie van deze studie zal binnenkort beschikbaar zijn.