Datum

Vandaag had mevrouw Christelle Charlier, Directeur Studies, Statistieken en Communicatie het genoegen een presentatie te geven omtrent de activiteiten van het Agentschap aan de Belgische stagiair diplomaten (NL/FR), die in het buitenland de belangen van ons land zullen behartigen.

Wij wensen hen veel succes!

Logo's FOD BZ