Juridische informatie

De FOD Financiën, Douane & Accijnzen informeert dat op 9 september 2021 de nieuwe verordening (EU) 2021/821 voor uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik (dual use) in voege trad. Deze heft het gebruik van de code X002, die voorheen voor alle types vergunningen werd gebruikt, op en vervangt ze door een nieuwe reeks certificaten. Op Tarbel kan u de te gebruiken codes voor de voor uitvoer gebruikte vergunningen terugvinden.

U kan het bericht raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.