BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)

afbeelding toolMoet ik mijn internationale transactie met of zonder btw factureren?

Wanneer u als ondernemer in eigen land goederen levert of diensten verleent, dan moet u normaal gezien btw in rekening brengen. Maar hoe zit het met de btw als u zaken doet met of in het buitenland? Deze applicatie leidt u naar het antwoord.

Deze applicatie werkt ook op tablet en smartphone.

Meer informatie vindt u hier.

 

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.