Het ABH verzamelt, verwerkt en verspreidt statistieken met betrekking tot de buitenlandse handel op nationaal en internationaal niveau.

We maken eveneens verschillende nota's, studies en publicaties op, waaronder de sectorale publicaties, de economische studies en meer specifieke studies. U kan de recentste versies vinden in de bovenvermelde rubrieken.

Wenst u meer te weten over:
- de Belgische export 
- de bilaterale handel van België met een bepaald land 
raadpleeg de 2 eerste rubrieken op deze pagina.

In de volgende 3 rubrieken vindt u al onze studies en publicaties terug: 
- publicaties die de specifieke kenmerken analyseren van een Belgische sector die bijzonder competitief is op het vlak van buitenlandse handel 
- macro-economische en sectorstudies van een bepaald land 
- specifieke studies die heel actuele onderwerpen met betrekking tot de Belgische buitenlandse handel aansnijden.


 

Onze collega’s van de dienst “Studies en Statistieken” informeren u graag omtrent de buitenlandse handel!