Singapore

Bilaterale fiche Singapore
Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met Singapore. 
Document enkel beschikbaar in het Engels.

Bilaterale nota Singapore (april 2021)
Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Singapore, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.
Document enkel beschikbaar in het Frans.

Statistieken

 • Bilaterale fiche Singapore

  cover
 • Bilaterale nota Singapore (april 2021)

  cover
 • SECTORALE STUDIES SINGAPORE

  Studie betreffende de Biomedical Sciences Sector in Singapore (juli 2014)

  De biomedische industrie is een belangrijke pijler van de Singaporese economie. Deze studie bestudeert de voornaamste domeinen waaruit deze sector bestaat: gezondheidszorgdiensten, farmaceutische producten, biotechnologie en medische instrumenten. Buiten het potentieel van de markt bespreekt deze studie eveneens de lokale infrastructuur, de overheidsmaatregelen, als ook de belangrijkste spelers in deze sector.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Maleisië en Singapore in november 2014.

   

  cover


 • Studie betreffende de Logistics Industry sector in Singapore (mei 2014)

  De republiek Singapore is een voornaam kruispunt van de logistiek. Deze studie belicht de verschillende aantrekkelijkheden van deze stadstaat en zijn belangrijkste spelers. Deze behandelt eveneens de luchtvaart- en de  maritieme logistiek en zet enkele recente investeringen van de overheid in de verf.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Maleisië en Singapore in november 2014.

  cover
 • Studie betreffende de Clean Technology sector in Singapore (mei 2014)

  De sector "Clean Technology", die zowel de deelsector "Clean Energy" als "Environment and Water" omvat,  is van een strategisch belang voor Singapore. Deze studie vernoemt de recentste investeringen op dit gebied door de stadstaat, evenals een analyse van de marktevolutie en geeft ook aan welke handelsopportuniteiten er te vinden zijn voor onze bedrijven.

  Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Maleisië en Singapore in november 2014.

  cover

Studies

Economische studie Singapore (oktober 2014)

Singapore is in vele opzichten een economisch succesverhaal. In enkele decennia stootte het land door naar de hoogste regionen op de lijst van rijkste landen ter wereld. Vandaag rangschikt de eilandstaat op een 7e plaats wereldwijd in termen van koopkracht.

Sinds 2010 stimuleert de overheid een economische hervorming, waarbij sectoren met een hoge toegevoegde waarde centraal staan en waarbij de toestroom van buitenlandse arbeidskrachten wordt beperkt. Op deze wijze hoopt ze de economische output per capita te laten stijgen en tegelijkertijd een verbetering van de algemene productiviteit en competitiviteit te realiseren.

De vrijhandelsakkoorden vormen een inherent onderdeel van de Singaporese handelspolitiek. Hierbij richt Singapore zich niet enkel op nieuwe opkomende markten, maar streeft ze ook naar een verdieping van de handelsrelaties met de westerse economieën. De recent aangenomen tekst van een nieuw en ambitieus vrijhandelsverdrag met de Europese Unie vormt hier een bewijs van.

Ter gelegenheid van de gezamenlijke handelsmissie naar Singapore van 22 tot 28 november 2014, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel een “economische studie” gepubliceerd, waarvan het eerste hoofdstuk gewijd is aan de macro-economische situatie van Singapore, terwijl het tweede een analyse omvat van vier dynamische sectoren waarin de handelsmogelijkheden talrijk zijn: biomedische wetenschappen, cleantech, logistiek en banking technology. De studie besluit met een hoofdstuk over Belgische succesverhalen in Singapore.

Cover

LEGAL HELPDESK

Een juridische vraag over buitenlandse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

Legal Helpdesk - regulations