Mauritanië

Bilaterale fiche Mauritanië
Deze fiche biedt een beknopt overzicht van de bilaterale handelsbetrekkingen van België met Mauritanië. Document enkel beschikbaar in het Engels.

Bilaterale nota Mauritanië (maart 2016)
Naast algemene informatie over het BBP, de inflatie, het aantal inwoners, de globale import en export en de werkloosheidsgraad bevat deze nota een analyse van de bilaterale handel met Mauritanië, alsook een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoersecties.

Statistieken

  • Bilaterale fiche Mauritanië

    cover
  • Bilaterale nota Mauritanië (maart 2016)

    cover
  • Belang van de ontwikkelingslanden in de Belgische export

    Aangezien dit land wordt beschouwd als één van de 48 minst ontwikkelde landen en/of deel uitmaakt van de Belgische partnerlanden in de ontwikkelingssamenwerking, werd informatie over dit land eveneens opgenomen in de overzichtsnota over de Belgische handel met de ontwikkelingslanden.

LEGAL HELPDESK

Een juridische vraag over buitenlandse handel? Contacteer onze legal helpdesk.

Legal Helpdesk - regulations