De economische studies hebben als doel de lezer een macro-economisch overzicht te geven. Ze zetten ook de sleutelsectoren op een rij die belangrijke kansen bieden voor onze Belgische exportbedrijven.
  • Economische studie Australië (oktober 2012)

    Terwijl de Europese Unie een van de zwaarste crisissen uit haar bestaan doormaakt en de groeivooruitzichten voor 2012 er zeer bleek uitzien, kent Australië een periode van economische stabiliteit. Het land is het enige lid van de OESO dat tijdens de crisis van 2008 en 2009 niet in een recessie terecht kwam. Vaak wordt daarvoor verwezen naar de betrouwbaarheid van het bankensysteem, maar het is vooral de toename van de grondstoffenhandel vanuit het land die aan de basis lag van die trend. In tal van sectoren staat de Australische economie aan de top op het vlak van technologie. Een economische zending naar Australië biedt dan ook heel wat mogelijkheden voor partnerschappen in diverse sectoren.

    Tijdens de missie naar Australië, die plaatsvindt van 16 tot 27 november 2012 en wordt voorgezeten door ZKH Prins Filip, zullen voornamelijk drie zeer dynamische domeinen aan bod komen, met name de mijnsector, de sector van transport en logistiek en de gezondheidssector.

    Deze studie werd gerealiseerd naar aanleiding van de prinselijke missie naar Australië in november 2012.