Japan

Belgische Economische Missie naar Japan van 9 tot 16 juni 2012

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

 • Deelnemersbrochure Japan (in het Engels)

  Participants brochure

  De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

 • Deelnemersbrochure Japan (in het Japans)

  Participants brochure

  De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

 • Bilaterale nota Japan (mei 2012)

  Bilateral trade note

  De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

 • Invoerformaliteiten en -documenten Japan (mei 2012)

  De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

Economische studie Japan (april 2012)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Persbericht Japan

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar Japan van 9 tot 16 juni 2012.