Egypte

Belgische Economische Missie naar Egypte van 25 tot 29 mei 2008

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

Deelnemersbrochure Egypte (in het Engels)

Participants brochure

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

Persbericht Egypte

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar Egypte van 25 tot 29 mei 2008.