China

Belgische Economische Missie naar China van 20 tot 29 oktober 2011

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

 • Deelnemersbrochure China (in het Engels)

  Participants brochure

  De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

 • Deelnemersbrochure China (in het Chinees)

  Participants brochure

  De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

 • Bilaterale nota China (augustus 2011)

  Bilateral trade note

  De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

 • Invoerformaliteiten en -documenten China (oktober 2011)

  De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

Economische studie China (september 2011)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Persbericht China

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar China van 20 tot 29 oktober 2011.