Brazilië

Belgische Economische Missie naar Brazilië van 15 tot 22 mei 2010

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

Deelnemersbrochure Brazilië (in het Portugees)

Participants brochure

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

Economische studie Brazilië (april 2010)

Economic study

De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Persbericht Brazilië

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar Brazilië van 15 tot 22 mei 2010.