Australië Nieuw-Zeeland

Belgische Economische Missie naar Australië & Nieuw-Zeeland van 16 tot 30 november 2012

Onder het Voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip

Deelnemersbrochure Australië - Nieuw-Zeeland (in het Engels)

Participants brochure

De deelnemersbrochure is een voorlopige lijst die op een gegeven moment wordt afgesloten. De einddatum valt om grafische redenen voor het vertrek van de missie. Er kunnen dus nog deelnemers toegevoegd of verwijderd worden. Deze brochure bevat daarom geen definitieve noch complete lijst.

  • Bilaterale nota Australië (oktober 2012)

    Bilateral trade note

    De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

  • Bilaterale nota Nieuw-Zeeland (oktober 2012)

    Bilateral trade note

    De meest recente versie van deze nota vindt u in de rubriek Statistieken - Bilaterale nota's.

  • Invoerformaliteiten en -documenten Australië (september 2012)

    De studie behandelt het juridisch en reglementair kader voor Belgische export.

  • Economische studie Australië (oktober 2012)

    Economic study

    De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

  • Economische studie Nieuw-Zeeland (oktober 2012)

    Economic study

    De economische studie bevat macro-economische en sectorale informatie en behandelt het land dat de bestemming is van een prinselijke missie.

Persbericht Australië - Nieuw-Zeeland

Press release

Het persbericht blikt terug op de prinselijke missie naar Australië - Nieuw-Zeeland van 16 tot 30 november 2012.