Het Agentschap voor Buitenlandse Handel publiceert regelmatig sectorale publicaties. Deze analyseren de specifieke kenmerken van een bepaalde sector en worden geïllustreerd met getuigenissen van grote spelers uit de sector.
  • cover
    Belgian Biotechnology (2011)

    De Belgische biotechnologie -industrie behoort tot de meest dynamische ter wereld. Zowel de aanwezigheid van research-centers en universiteiten met internationale faam als de onvoorwaardelijke steun van de regionale en federale overheden hebben er toe bijgedragen dat België een leiderspositie bekleedt binnen de biotechnologie, zowel op gebied van gezondheid als van industrie of milieu.

    Binnen het kader van de gezamenlijke handelsmissie onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Filip naar de Verenigde Staten van 22 tot 30 juni, heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel in samenwerking met de Gewesten en de sectorale organisaties een publicatie uitgewerkt over uitmuntende Belgische prestaties binnen de biotechnologie. De publicatie werd zowel in de Verenigde Staten als in België op ruime schaal verspreid. 

    Document enkel beschikbaar in het Engels.